Home  >  Onze school  >  Vacatures

Vacatures

Let op! Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Wij hebben de volgende vacatures:Sector lyceum-havo

De sector lyceum-havo zoekt, wegens zwangerschapsverlof, vanaf 23 oktober 2017 t/m 26 april 2018 een:

Docent Nederlands

2e graads bevoegdheid

9 lesuren

De sector lyceum-havo en sector vmbo zoeken, wegens zwangerschapsverlof, per direct t/m 12 maart 2018 een:

Docent lichamelijke opvoeding

1e graads bevoegdheid

25 lesuren:

lyceum-havo: ma., do. en vr.

vmbo: di. en woe.

Wij zijn een school met ambities op onderwijskundig gebied.
Daarom zoeken wij collega's die een bijdrage willen leveren aan:
- Tweetalig onderwijs (is een pré)
- Talentprogramma's
- Onderwijs op maat voor zorgleerlingen
- Internationalisering

Sector vmbo


De sector vmbo zoekt per direct:

Docent praktijkonderwijs

PA/pabo

ca. 0,6 fte

Schoolbreed


Schoolbreed hebben wij geen vacatures.


Van sollicitanten wordt verwacht dat zij vanuit een persoonlijke overtuiging en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan het mede gestalte geven van het Christelijk karakter van de scholengemeenschap. Uw reactie kunt u richten aan het College van Bestuur t.a.v. de heer J.Th.A. Berg. Dit kan via het mailadres van het secretariaat van het College van Bestuur: secretariaatcvb@degoudsewaarden.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat College van Bestuur.

Stichting Perspectief
De Goudse Waarden is aangesloten bij de Stichting Perspectief. Deze stichting is een samenwerkingsverband van acht protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in en rond het Groene Hart in Zuid-Holland. De scholen hebben een breed onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs en internationale schakelklassen tot en met gymnasium. Perspectief is er voor het onderwijspersoneel. We doen er veel aan om mensen aan werk te helpen en met plezier aan het werk te houden op onze scholen. Dat doen we door bemiddeling bij sollicitaties, promotie en detachering, maar ook door scholing en begeleiding. Ons personeelsbeleid is voortdurend in ontwikkeling. Op de site van Perspectief is verder veel te vinden over de activiteiten en mogelijkheden.

Bereikbaar via: www.perspectiefscholen.nl


Wervingskracht

Een structurele taak van het mobiliteitscentrum is de wervingskracht van de scholen te versterken. In dat kader levert het mobiliteitscentrum ook een bijdrage aan de (interne) mobiliteit en de bevordering van de brede inzetbaarheid van het personeel.

Vacatures
Onze vacatures kunt u ook vinden op de site www.perspectiefscholen.nl