Techniekakkoord Gouda ondertekend

Op donderdag 14 oktober ontmoetten bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar bij de netwerkbijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs (STO Gouda). Centraal stond hoe meer met elkaar kan worden samengewerkt aan uitdagend en innovatief techniekonderwijs. Er is ook gesproken over hoe meer kinderen op jongere leeftijd in aanraking kunnen worden gebracht met wetenschap en techniek. Veel jeugd komt nog niet altijd in aanraking met de nieuwste technologieën en de leuke kansen die dit kan bieden. Terwijl deze technici van de toekomst hard nodig zijn. Deze netwerkbijeenkomst trok ruim 90 aanwezigen. Naast de ondertekening van het Techniekakkoord vond er een rondleiding over de techniekafdeling plaats, allemaal op locatie bij De Goudse Waarden.

Sterk Techniek Onderwijs Gouda
Vanuit het project Sterk Techniekonderwijs (STO) zetten onderwijs, bedrijfsleven en gemeente zich sinds begin 2020 in voor aantrekkelijk techniekonderwijs. De samenwerkende partijen (naast de scholen Driestar College, De Goudse Waarden, Yuverta, Carmelcollege, mboRijnland en Hoornbeeck College ook GoudaOnderneemt!, Techniekpunt Gouda en de gemeente Gouda) willen nu een stap verder gaan en samen met de Bibliotheek Gouda jongeren van jongs af aan in aanraking brengen met wetenschap en techniek. Leendert van der Ham, directeur bij Driestar College en penvoerder STO Gouda: “De plannen voorzien in vroegtijdig kennis laten maken met techniek. Daarnaast zetten we in op doorlopende leerlijnen PO-VO-MBO. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig.”

Techniekakkoord
Maar om dit realiseren moet de samenwerking uitgebouwd worden. Het ondertekende Techniekakkoord vormt hier een mooie aanzet toe. Dit akkoord heeft tot doel om kinderen in Gouda al op jonge leeftijd te laten ervaren hoe leuk techniek en technologie kan zijn. “We willen kinderen al op jongere leeftijd enthousiasmeren voor techniek en technologie. Vakmensen zijn hard nodig in het bedrijfsleven en voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en bodemdaling. Het is een prachtig vak en dus belangrijk om wetenschap en techniek structureel aan te bieden in het primair onderwijs. Daar is samenwerking voor nodig”, aldus wethouder Van Vugt.

Techniekwerkplaats
Met een inspirerende Techniekwerkplaats op de 2e verdieping van de Chocoladefabriek richten we ons met name op kinderen van 8 tot en met 12 jaar, hun ouders en het onderwijs. De Techniekwerkplaats heeft een centrale plek in de stad en is voor iedereen toegankelijk. Erna Staal, directeur bibliotheek Gouda: “Het is fantastisch om straks een gedeelde plek voor techniek te hebben, waar organisaties uit de hele stad gebruik van kunnen maken. Bij de activiteiten die de bibliotheek voor haar rekening neemt, worden techniek en technologie vanzelfsprekend gekoppeld aan taal en ook voor digitale vaardigheden is veel aandacht. In feite helpen we de ondernemers van Gouda aan de werknemers van de toekomst.”

Vanuit het STO is ook een gezamenlijk label ontwikkeld: Techniek Talent Gouda. Kijk ook op de nieuwe portal van www.techniektalentgouda.nl die sinds 14 oktober live is en als portal gaat dienen waarop kinderen en hun ouders de weg wordt gewezen in het aanbod van techniekonderwijs in Gouda. 


Op de foto de eerste ondertekenaars van het Techniekakkoord (van links naar rechts): Thierry van Vugt, Leendert van der Ham, Erna Staal en Yvonne van der Kleij (HTC))

Deel dit bericht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meer nieuws