Aanmelden

 

Aanmelden kan via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij ons. Het aanmeldingsformulier krijgt u op de basisschool of bij onze administratie. Tevens zijn  alle formulieren te downloaden en uit te printen.

De schooladministratie bevestigt de ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk.

We laten uw kind toe op grond van een positief advies van de basisschool. De eindtoets van de basisschool en informatie uit het leerlingvolgsysteem kunnen hierbij het advies van de basisschool ondersteunen.

De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating. Uiterlijk begin juni ontvangt uw kind dat voor de brugklas is aangemeld bericht van toelating of afwijzing. We nodigen de nieuwe brugklasleerlingen vóór de zomervakantie uit voor een kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en mentor.